Nieuw gezicht voor koorsector: Koornetwerk Nederland

Op 2 juni a.s. gaat de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) officieel over in Koornetwerk Nederland. De nieuwe organisatie gaat zich profileren als het centrale aanspreekpunt voor de Nederlandse koorsector. Koornetwerk Nederland vertegenwoordigt ruim 140.000 amateurkoorzangers vanuit de aangesloten korenbonden. Met de verandering van de organisatiestructuur kan voortaan iedere andere organisatie die zich zonder winstoogmerk inzet voor de Nederlandse koorsector lid worden.

Met de start van Koornetwerk Nederland is een nieuw bestuur aangesteld. Het voorzitterschap is in handen van Daphne Wassink, een ervaren bestuurder en beleidsmaker, tevens vicevoorzitter van de European Choral Association. Zij vormt samen met secretaris Herman Schimmel en penningmeester Roel Bueneker het dagelijks bestuur. Overige bestuursportefeuilles worden ingevuld door Roy Voogd voor communicatie, Annalisa Schmad voor deskundigheidsbevordering en Jos Raemaekers voor activiteiten.

Verbindingen binnen de koorsector

Tijdens de eerste bestuursbijeenkomst is uitgesproken dat de komende jaren actief ingezet wordt op het stimuleren van verbindingen tussen alle betrokkenen binnen de sector. Van amateur tot professional en van educatie tot podia. Diverse bestuursleden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het Manifest Samen Zingen 2020, dat in maart jl. aan de Raad voor Cultuur is aangeboden. Het Manifest is ondertekend door ruim 300 professionals en organisaties uit de koorsector en was aanleiding voor een eerste expertmeeting met de Raad voor Cultuur ter voorbereiding van hun advisering over het cultuurbeleid voor 2021 en verder. Ook Koornetwerk Nederland zat aan tafel.

meer info: www.koornetwerk.nl

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie