BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren.

De KBZON stelt koren in staat zich geheel te wijden aan hun passie: zingen. KBZON werkt samen met partners om het diensten- en productaanbod veelzijdig, flexibel en betaalbaar te houden.

De KBZON wil de actieve koorzangbeoefening bevorderen, stimuleren en ondersteunen door:
• het onderhouden van contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
• het bevorderen van onderlinge uitwisseling van ervaring;
• het verstrekken van adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.

Met een actuele achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland. Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij Koornetwerk Nederland aangesloten korenbonden

Het Nederlands Koorfestival wil zich profileren als boegbeeld van de Nederlandse koorwereld. Dat doen ze door bevordering van de kwaliteit door ieder deelnemend koor professionele coaching aan te biedenden op het gebied van vocale stemtechniek, presentatie (regie) en muzikaal leiderschap (dirigent).

Het vergroten en verbreden van de deelname van koren is een tweede belangrijke doelstelling van het NKF; zoveel mogelijk koren bereiken en deze de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. Het bereiken van de hele breedte van de koorwereld is het streven. Dat komt ook tot uiting in de veelheid van soorten koren die we willen bereiken. Ieder koor is welkom: van gregoriaans koor tot popkoor en van kamerkoor tot oratoriumkoor; van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor.

Sing Along Events organiseert meezingconcerten, scratchdagen en zangweekenden in het hele land. Sing Along Events brengt de mooiste vocale werken op fraaie locaties naar een groot publiek. Het repertoire varieert van klassieke en hedendaagse werken tot en met popmuziek en musicalsongs. De uitvoeringen staan onder de enthousiaste leiding van dirigent Martin van der Brugge en zijn, door passende begeleidingsorkesten en topsolisten, altijd van hoog niveau. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom en wordt uitgenodigd om deel te nemen of te komen luisteren!

Zing.nl is de site voor Zingend Nederland. Op deze vocale ontmoetingsplaats vindt u alles wat met zingen te maken heeft. Het Zing.nl-Lidmaatschap geeft aantrekkelijke extra mogelijkheden. Zing.nl is ook organisator van Supervoices, een groot meezingfeest waar iedereen welkom is.