Colofon

Redactie
Oswin Schneeweisz, hoofdredaceur
Mariette Effing, redactiesecretaris
Elke Jansen, eindredactie

Redactiemedewerker
Monique van den Hoogen

Redactieadres
ZINGmagazine
redactie@zingmagazine.nl

Bankgegevens abonnementsgelden
Rabobank: 14.19.16.184
NL33 RABO 0141 9161 84
Bic: RABONL2U

Bankgegevens algemeen
Rabobank: 14.15.28.850
NL93 RABO 0141 5288 50
Bic: RABONL2U

Bezoekadres
Rozenstraat 206
1016 PA Amsterdam

Uitgever
Gilles Graafland
Postbus 11497
1001 GL Amsterdam
tel: 020 531 20 10
gilles@zingmagazine.nl

Secretariaat, administratie en public relations
Mirjam Berendse en Mariena Graafland

Vormgeving
Landgraphics, Amsterdam

ZINGmagazine verschijnt 6 maal per jaar.
Losse nummers € 5.90.
Jaarabonnement Ned / België € 32,50.
Jaarabonnement buiten Benelux € 42,50.
Jaarabonnement buiten Europa € 52,50.

https://www.facebook.com/zingmagazine.nl?fref=ts

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij tenminste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk wordt opgezegd.

Neem een abonnement abo@zingmagazine.nl of bel 020 5312010

ZINGmagazine werkt samen met:
BALK
KBZON
Sing Along Events

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u een persbericht sturen? Dat kan via de contactpagina.

Volg ZINGmagazine op Facebook!