Koorregie

24,95 incl. btw

Koorregie, handboek voor een betere podiumpresentatie.

Auteurs: Marijke de Wit en Meta Stevens
120 pagina’s in hardcover
ISBN 9 789461 549006
Een uitgave van ZINGmagazine

Categorie:

Koorregie, handboek voor een betere podiumpresentatie

Podiumpresentatie. Ieder koor heeft ermee te maken. Hoe sta je erbij, wat wil je overbrengen, hoe komt de muziek het beste tot zijn recht? Het boek Koorregie – handleiding voor een betere podiumpresentatie – laat zien hoe je met eenvoudige middelen het zingen kunt ondersteunen, zodat je als groep met meer zekerheid op het podium staat. Koorregie biedt regisseurs, dirigenten en koorleden concrete tips en tools voor een betere podiumpresentatie. Ondersteund door film- en geluidsfragmenten geven ze een levendig beeld van de mogelijkheden en effecten van koorregie.

Meta Stevens, koorregisseur. 


Marijke de Wit, koorregisseur.

Tijs Krammer (dirigent, arrangeur, koorleider, docent): ‘Het werd hoog tijd dat er een boek verscheen voor alle regisseurs en koorleden die de presentatie en ‘staging’ van een koor op een hoger plan willen tillen. Daarom alleen al is deze uitgave enorm waardevol. Maar het is ook nog eens echt een goed boek! Het boek ‘Koorregie’ is uitgebreid en is goed ges­truc­tureerd. Meta Stevens en Marijke de Wit weten hun ruime ervaring met het regisseren van koren op een overtuigende manier om te zet­ten in bruikbare adviezen en tips. De auteurs beschrijven op inspi­rerende manier het pallet aan mogelijkheden dat je als regisseur hebt. Daarnaast leggen ze een heldere verbinding tussen de expressie van de muziek en de vormen die je op het podium kunt gebruiken. Al met al een zeer waardevol boek, een aanrader voor iedereen die intensief met koren bezig is.’ 

Jetse Bremer (componist, arrangeur): ‘Koorregie, handboek voor een betere po­di­um­­­presentatie’ is een gat in de markt: niet ­eerder kwam er in Nederland een boek uit dat 100% gaat over wat een koor kan doen met beweging en expressie om de gezongen muziek te versterken. Als je het boek in handen hebt zie je hoe mooi het is geïllustreerd, met veel foto’s en ook verwijzingen naar leerzame filmpjes. Je zult merken hoe overzichtelijk het (leer)boek is opgezet. Een aanrader dus voor iedereen die zich bezig houdt met koorregie. Er is maar een ding nog leer­za­mer, en dat is een workshop van Marijke of Meta.’

Meer informatie over Koorregie kunt u verkrijgen bij:
Victorieplein 31
1079 KM Amsterdam
Tel. (020) 531 20 10

www.zingmagazine.nl
gilles@zingmagazine.nl

1e druk oktober 2014
2e druk oktober 2016
ISBN: 978-90-8260-040-7
NUR: 660
© 2022 ZINGmagazine, Amsterdam

www.zingmagazine.nl

Auteurs: Meta Stevens en Marijke de Wit
Uitgever: Gilles Graafland
Eindredactie: Elke Jansen

Vormgeving: LandGraphics, Amsterdam
Druk- en bindwerk: Media Innovation Group

Illustraties: Sanne van den Berg en Tijs Krammer
Dekoor Close Harmony op 25 juni 2022
in TivoliVredenburg, Utrecht

Deze uitgave is mede tot stand gekomen door
een bijdrage van het Jaap Harten Fonds.

Klachten en retourbeleid
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de uitgever door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Zie contact gegevens hierboven.
De klacht zal serieus onderzocht worden waarna we deze proberen naar ieders tevredenheid op te lossen.

ZINGmagazine vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument. De consument heeft na ontvangst van het product een termijn van 14 dagen heeft om zich op het herroepingsrecht te beroepen. Daarna heeft de consument nog een periode van 14 dagen om het product te retourneren. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Retouradres
ZINGmagazine
Victorieplein 31
1079 KM Amsterdam